Hem » Casinobranschen i siffror viktade mot Svenska Spel
 

Casinobranschen i siffror viktade mot Svenska Spel

Den svenska statistiska information om casinobranschen som finns att tillgå är ganska diffus. Det finns flera anledningar till detta, bland annat att den statistik och de undersökningar som Lotteriinspektionen publicerar känns aningen färgade av det statliga spelmonopol som i skrivande stund begränsar den svenska spelmarknaden. Många av frågorna i nämnda undersökningar är viktade till förmån för Svenska Spel, det statliga spelbolaget, och ATG.

I rapporterna benämns onlinecasinon som “aktörer utan svenskt tillstånd”, vilket förvisso är korrekt. Vår gissning är dock att dessa rapporter inte riktigt speglar verkligheten, vilket vi bland annat baserar på att 41% av de svarande i en undersökning uttryckt att de spelat på casino i fysisk form under de senaste 12 månaderna, medan motsvarande siffra för casinospel på nätet var 63%. Vi tror att en långt större andel spelar hos nätcasinon jämfört med hos det statsägda Casino Cosmopol än vad dessa rapporter ger sken av.

Med det sagt presenterar vi här den information på ämnet som vi finner relevant och intressant. Informationen är hämtad från såväl Lotteriinspektionens webbplats som från internationella källor.

Yngre spelar på casino i högre utsträckning än äldre

I en undersökning från 2017 utförd av Novus på uppdrag av Lotteriinspektionen framkom det att 8% av de tillfrågade personerna hade spelat på casino under de senaste 12 månaderna. Skillnaderna mellan könen var dock stor – 11% av de tillfrågade männen uppgav att de under de senaste 12 månaderna hade spelat på casino, medan motsvarande siffra för de kvinnliga tillfrågade personerna var blott 4%.

I samma undersökning kunde man även se skillnader mellan olika generationer när det kommer till spel på casino. Alla ålderskategorier inkluderade tillhörde alltså 8% av de tillfrågade den kategori som hade spelat på casino under det senaste året. Så här stor andel av de svarande i respektive ålderskategori svarade jakande på frågan:

  • 18-29 år: 13%
  • 30-49 år: 11%
  • 50-64 år: 3%
  • 65 år eller äldre: 3%

Detta betyder att åldersgruppen 18-29 år verkar vara den flitigaste när det kommer till att spela casinospel, tätt följt av ålderskategorin 30-49 år. De svarande i åldrarna 50-64 år respektive 65+ år låg alltså på samma nivå (3%). Det omvända förhållandet kunde påvisas avseende lotterier, nummerspel samt trav eller galopp, där den äldre delen av befolkningen tillhörde de som spelade mest.

Fler spelar casinospel på nätet än i fysisk form

Av de tillfrågade i ovan nämnda undersökning som svarat att de under det senaste året (12 månaderna) spelat på casino, svarade 41% att de spelat på casino i fysisk form, medan 63% svarade att de spelat på casino online. Vi misstänker dock att verkligheten ser annorlunda ut så till vida att en högre andel av de som spelar på casino sannolikt gör detta på nätet. En faktor som kan bidra till att denna statistik eventuellt är något missvisande är det faktum att urvalet för denna fråga endast bestod av 79 personer.

De viktigaste faktorerna vid turbaserade spel

När personerna tillfrågades av Novus vad som är viktigast när de spelar spel som till fullo är turbaserade, såsom nätkasino, svarade hela 44% att trygghet/kontrollerad verksamhet är den allra viktigaste faktorn, följt av insatsen storlek/priset (39%) och sannolikheten att vinna (37%). Detta indikerar att det finns en stor efterfrågan på säkra casinon.

Att det är en svensk aktör med tillstånd ansåg 33% vara det viktigaste, medan 29% ansåg att underhållningsvärdet är viktigast och 17% satte enkla betalningsrutiner i främsta rummet. 16% svarade snabba utbetalningsrutiner, 8% valde alternativet bra spelinformation och 3% tyckte att någonting annat var viktigast. Endast 2% av de tillfrågade svarade att erbjudande eller startbonus är den viktigaste faktorn.

Casinobranschen i Sverige

Lotteriinspektionens data visar att omsättningen för spel via nätet ökar stadigt år för år. Från att år 2013 ha omsatt 3,59 miljarder kronor (aktörer utan tillstånd) respektive 3,15 miljarder kronor (aktörer med tillstånd) omsatte man under 2017 5,53 miljarder kronor (aktörer utan tillstånd) respektive 4,79 miljarder kronor (aktörer med tillstånd).

Faktum är alltså att de aktörer som saknar svenskt tillstånd tillsammans omsätter mer än de aktörer som har svenskt tillstånd. Detta trots att dessa aktörers gemensamma marknadsandel uppgår till blott 25% om man även väger in spel i fysisk form. Andelen aktörer utan tillstånd har också ökat under de senaste åren, från 14% 2008 till 25% 2017.

Av de aktörer som saknar tillstånd för att verka på den svenska marknaden hör enligt den svenska spelmyndigheten 40% hemma i casinobranschen.

Casinobranschen i Europa och världen

Enligt statistik publicerad i spelutvecklaren NetEnts årsrapport för 2017, där datan är hämtad från H2 Gambling Capital, stod casinobranschen för 26% av marknadsandelen för spel på nätet. Den största andelen (50%) stod betting för, medan casino var näst störst, följt av lotterier (9%), poker (6%), andra spel (5%) och bingo (4%). Den onlinebaserade casinomarknaden i europa är idag totalt sett värd cirka 6 miljarder euro, medan marknaderna i resterande del av världen har ett sammantaget värde om cirka 15 miljarder euro.

Senast Uppdaterad: