Hem » Spelberoende: Guide till problematiskt spelande
 

Spelberoende: Guide till problematiskt spelande

Spelberoende, spelmissbruk och problematiskt spelande är tre begrepp som beskriver ett och samma problem. Det är en av de allra värsta laster en människa kan ha, då illusionen av enkla pengar snabbt kan leda till att den drabbades privata ekonomi raseras. Oddsen är aldrig till spelarens fördel i varken blackjack, poker eller andra slags spel. Detta är anledningen till att spelbranschen är så pass framgångsrik som den är; huset vinner alltid i slutändan.

I denna guide går vi igenom allt från symtom på spelberoende till spelmissbrukets orsaker och effekter.

Det finns flera olika slags spelberoende

Spelberoende är ett beroende som kan ha flera olika skepnader. Till skillnad från vad många tror, begränsas sjukdomstillståndet spelmissbruk inte till enbart spelautomater, kortspel och bordsspel. Spelandet inkluderar även andra former av spel såsom att man spelar på lotto, deltar i ett lotteri eller slår vad med en vän.

Spelmissbruket kan uppstå då en person känner att de befinner sig på ruinens brant när det kommer till privatekonomin och att det enda sättet att ta sig ur knipan är att satsa det lilla de har för att försöka vinna en större summa pengar. Tyvärr leder detta allt som oftast bara till en ond cirkel där spelaren upplever att han eller hon måste försöka vinna tillbaka de pengar som denne har förlorat. Denna onda cirkel bryts sällan förrän personen i fråga tvingas söka hjälp.

En annan form av problematiskt spelande är det då en spelare spelar för att få uppleva ett känslomässigt rus. Detta görs genom att spelaren satsar pengar på ett riskfyllt sätt som emellanåt lönar sig. Likt vid ovanstående problematik behöver även denna typ av problemspelare vilja förändra sitt beteende, inte bara för att vara sin familj och sina vänner till lags.

Om du, eller en närstående, vill sluta spela men inte vet vart du/ni ska vända dig/er, rekommenderar vi att kontakt tas med Stödlinjen via telefon. Där erbjuds anonym och kostnadsfri rådgivning till såväl anhöriga som spelare.

Orsaker till att spelberoende uppstår

Det finns många olika orsaker som kan bidra till att ett spelberoende uppstår. Dessa inkluderar ett desperat behov av pengar, en önskan att uppleva spänning och rus, den sociala status man kan åtnjuta som framgångsrik spelare, samt den underhållande faktorn av spelandet.

Tyvärr är det ofta svårt att bryta den onda cirkeln när spelmissbruket väl har kopplat ett grepp om en spelare. Allvarliga missbruk kan ofta uppstå på grund av att en person upplever en ekonomisk desperation och vill tjäna tillbaka de pengar som denne har förlorat. När personen till slut vinner, rör det sig sällan om tillräckligt mycket pengar för att täcka upp för förlusterna. Detta även om den enskilda vinsten ibland kan vara en riktigt stor summa pengar. De flesta spelare kommer aldrig i närheten av att hamna på plus/minus noll med sitt spelande.

Spelautomater spelberoende
Spel på spelautomater kan hos vissa individer resultera i ett spelberoende

Symtom på spelberoende

De symtom som kan indikera ett problematiskt spelande är ofta de samma som vid andra slags missbruk. De vanligaste tecknen på beroende inkluderar följande symtom:

 • Din familj och dina vänner oroar sig för ditt spelande
 • Du spelar trots att du inte har råd
 • Du känner ett behov av att hemlighålla ditt spelande
 • Du har svårigheter att kontrollera ditt spelande

Likt vid många andra typer av beroenden, är det främsta tecknet på ett spelberoende att du upplever att du helt enkelt inte kan sluta spela. Om du känner att du hela tiden behöver spela bara lite till, eller om du får ångest av tanken på att sluta spela, är det troligt att du lider av spelberoende. Om du tror att du själv eller en person i din närhet kan vara spelmissbrukare, bör du ringa Stödlinjen och tala med dem om detta.

På grund av att spelmissbruk kan leda till depression, ångest och ett självskadebeteende, finns det också flera fysiska tecken på spelberoende att hålla utkik efter. Ångest och depression kan ofta leda till sömnbrist, vilket i sin tur kan orsaka viktnedgång eller viktuppgång, mörka ringar under ögonen samt akne.

Självtest för spelberoende

Du kan själv testa om du är en problemspelare. Enligt diagnoskriterierna DSM-5 ska minst fyra av nedanstående nio kriterier uppfyllas för att en person ska anses vara spelberoende:

 1. Upptagenhet – Du tänker hela tiden på spel, exempelvis på dina tidigare upplevelser, eller så planerar du för nästa tillfälle då du ska spela. Det kan också vara så att du funderar över hur du ska finansiera ditt spelande.
 2. Tolerans – Du känner ett behov av att spela för allt mer pengar för att du ska kunna uppleva den spänning du eftersträvar.
 3. Kontrollförlust – Du har vid upprepade tillfällen misslyckats att ta kontrollen över ditt spelande, att begränsa det eller att helt sluta spela.
 4. Abstinens – Du blir upprörd eller rastlös så fort någon ämnar begränsa ditt spelande eller få dig att sluta spela.
 5. Flykt – Du spelar för att fly vardagen och inte behöva tänka på dina problem eller för att lindra din nedstämdhet. Du kan uppleva ångest, skuld, depression eller en känsla av hjälplöshet.
 6. Förlustjagande – Du jagar förluster, det vill säga försöker vinna tillbaka de pengar som du tidigare har förlorat.
 7. Lögner – Du ljuger för dina närstående, behandlare eller andra individer i syfte att dölja hur pass utbrett ditt spelande är.
 8. Sociala konsekvenser – Du har riskerat eller kanske till och med förlorat en betydelsefull relatio, ett jobb eller en möjlighet till följd av ditt spelbeteende.
 9. Ekonomiskt beroende – Du räknar med att andra personer ska kunna förse dig med pengar för att hantera en ekonomisk knipa som du har hamnat i till följd av ditt spelande.

Spelberoendet får ofta konsekvenser på kort och längre sikt

Spelberoende är ett missbruk som inte sällan får ytterligare konsekvenser, på såväl kort som längre sikt. Till exempel leder problematiskt spelande vanligtvis till andra beroenden vilka personer tenderar att ta till för att hantera sin vardag. Många spelare missbrukar alkohol eller droger för att lindra den ångest som spelmissbruket medför.

Även om en spelare inte skulle ruineras ekonomiskt till följd av denna livsstil, kan han eller hon istället fastna i ett drog- och/eller alkoholmissbruk som varar resten av livet. Även spelmissbrukares relationer kommer ofta till skada till följd av spelandet.

Därför är det viktigt att spela hos ett ansvarsfullt casino

För att förebygga spelberoende är det viktigt att man spelar hos ett ansvarsfullt casino med gott rykte. En operatör som tar ansvar drar inte nytta av en spelares spelberoende utan identifierar istället problemet snabbt och stänger därefter dennes spelkonto.

Vi på Jämförcasino gör vårt allra bästa för att lista casinon som vi litar på. Feedback från spelare och andra källor till information som vi samlar in om hur ett casino hanterar spelare som kan anses ha ett spelberoende kommer därför också att återspeglas i det betyg som vi ger casinot.

Så vet du om ditt spelande är problematiskt

Om du tror att ditt spelande är problematiskt, bör du fråga dig själv huruvida det skulle kännas okej att sluta spela nu på direkten. Om du känner att du inte vill slut än, kan du potentiellt sett ha ett spelberoende. Om du inte är säker på att så är fallet, bör du dock ringa Stödlinjen för att få kostnadsfri rådgivning.

Få hjälp att sluta spela

Det är svårt att sluta spela om man har ett spelberoende, men det är möjligt att lyckas med detta med hjälp av professionell hjälp och ett bra behandlingsprogram. Det kan vara svårt att påbörja resan mot återhämtning utan hjälp från yrkesmänniskor som tidigare har hjälpt personer som befunnit sig i samma situation. Det är också viktigt att man får stöd och hjälp av vänner och familj.

Du kan vända dig till Stödlinjen för att få kostnadsfri och anonym rådgivning.