Hem » Nyheter » Svenska lagstiftaren ger detaljer om ansökningsförfarandet

Svenska lagstiftaren ger detaljer om ansökningsförfarandet

Vi har tidigare berättat om turerna kring den nya svenska spellagen. Nu kan vi bjuda på ytterligare information kring omregleringen.

Den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen har nu meddelat att ansökningsdokumenten för landets nya licenser kan komma att tillgängliggöras från och med den 10 juli. Licenserna är en del av det nya lagförslaget för spel som kommer att träda i kraft från och med den 1 januari nästa år. Lagförslaget innehåller bland annat förändringar när det kommer till internationellt samarbete, ansvarsfullt spel, tillsyn och avgifter.

Förberedelser inför omregleringen

Det var i juni månad 2018 som den svenska riksdagen röstade igenom lagförslaget med röstsiffrorna 282-19. Det sades då att beslutet om spelförordning väntades fattas tidigast den 5 juli. Om detta beslut skulle fattas, kommer dokumenten för ansökan att tillgängliggöras snarast möjligt efter detta som en del av förberedelserna inför den licensieringsprocess som planeras inledas den 1 augusti.

Som ännu en del i dessa förberedelser har Lotteriinspektionen sagt att dess regler och riktlinjer som inkluderas i lagförslaget kommer att publiceras på myndighetens webbplats den 24 juli. Dessa regler kommer att träda i kraft på preliminär basis den 1 september, innan den fulla omregleringen sker med start efter årsskiftet.

I ett uttalande tillade Lotteriinspektionen att “Intressenter visar ett stort intresse för omregleringen av den svenska spelmarknaden, även internationellt. Många operatörer har redan visat intresse för att ansöka om en licens i Sverige, vilket, enligt planen, ska vara möjligt från och med den 1 augusti.”

Preliminär tidsplan

Den preliminära tidsplanen för föreskrifter och ansökningsblanketter ser ut enligt följande:

 

  • 5 juli förväntas regeringen fatta beslut om spelfördningen, vilken innehåller såväl tillämpningsområden i den nya spellagen som ansökningsavgifter.
  • 10 juli kommer ansökningsblanketter att publiceras på myndighetens webbplats (förutsatt att dessa inte måste justeras).
  • Efter 24 juli kommer Lotteriinspektionens allmänna råd och föreskrifter att förhandspubliceras på myndighetens hemsida. Dessa kommer sedan att träda i kraft preliminärt den 1 september.

 

 

Författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *