Hem » Nyheter » Oreglerade sajter spenderar allt mer i Norge

Oreglerade sajter spenderar allt mer i Norge

Norska spelmyndigheten har på nytt givit sitt stöd för nya regleringar ämnade att begränsa inverkan av oreglerat spel, detta efter att utländska operatörers annonsering skjutit i höjden. Internationella operatörer spenderade motsvarande 939,5 miljoner svenska kronor på TV-reklam i Norge under förra året som ett sätt att kringgå landets spelmonopol.

Landets spelmyndighet med VD Bjørn Morten Øen i spetsen menar att ökningen motsvarar drygt 16% jämfört med året dessförinnan, men att sådan aktivitet endast är möjlig på grund av ett kryphål avseende annonsering i TV. För närvarande kan operatörer annonsera på reklamer som sänder från platser utanför landet, vilket gör att de kan nå konsumenter i Norge vilka i annat fall är begränsade till att spela hos de statliga bolagen Rikstoto och Norsk Tipping.

Norges lagstiftare ämnar att slå ner på förfarandet och lagen är tänkt att ändras från den 5 september. För närvarande väntar lagförslaget godkännande från EU-kommissionen. Det nuvarande systemet innebär att Norge går miste om beskattningsbara spelintäkter, då oreglerade operatörer under förra året tjänade omkring 2,2-2,3 miljoner kronor på sin verksamhet i landet.

Därför vill Norge stänga ute operatörer som saknar licens

Henrik Nordal, chef på Norska spelmyndigheten, avslöjar i en intervju att myndigheten stödjer dessa förändringar då man vill se ett stärkt konsumentskydd i landet. “Den norska spelregleringen ämnar att säkerställa att spel anordnas på ett tillfredsställande sätt under offentlig översyn och förebygger spelandets negativa konsekvenser samt säkerställer att intäkterna från spelen kan allokeras till godkända “goda användningsområden”, enligt Nordal.

“För att bättre möta dessa utmaningar har vårt parlament därför bett kulturministeriet att implementera en DNS-blockering för att försöka kanalisera konsumenter till operatörer som innehar licenser i Norge och därmed har implementerat tillräckligt ansvarsfulla verktyg. Detta är utöver blockeringen av betalningar ämnade för eller härstammande från illegala operatörer Vi hoppas att dessa verktyg tillsammans med information till allmänheten kan skapa en säkrare miljö för norska konsumenter och begränsa de negativa sociala konsekvenser vi ser härrör till illegala operatörer.”

Trots konkurrensen från illegala operatörer nådde det reglerande spelandet i Norge under fjolåret en intäktsnivå som var 65,7% högre än 2012.

Författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *